Zatímco agent mobilního operátora je motivován provizemi prodat co nejvíce služeb za co nejvíce peněz, my jakožto nepolitická nezisková iniciativa, jelikož pro žádného mobilního operátora nepracujeme, jsme napřímo Vámi odměňováni za opak. Nenechte ze sebe dělat mobilními operátory blbce a plaťte za telekomunikační služby až o 75 % méně! Díky novele telekomunikačního zákona, jež vešla v platnost 1. dubna 2020, můžete jako fyzická osoba přejít na jakýkoli z námi uvedených významně zvýhodněných tarifů kdykoli a to třeba i hned. To bez zbytečných závazků a sankcí.

Závist a frustrace aneb dobré úmysly se ve „specifickém” českém prostředí neodpouští

Aby blog nestál, občas se s vámi, našimi návštěvníky, potenciálními klienty, anebo rovnou klienty, podělíme o nějakou tu „(ne)zkušenost” některých, naštěstí jen ojedinělých internetových uživatelů, dle našeho názoru dětí či takzvaných internetových (anonymizovaných) trollů. Ostatně po článcích tohoto typu je ze strany nejen našich klientů, kteří nám sami řekli, že se náramně nad některými našimi články pobavili, poptávka, tak proč nevyhovět a nerozvíjet to dále? Podívejte se, jak pokud někomu chcete uškodit, úspěchu ne vždy nedosáhnete.
 
 

NETIO.CZ webhosting

 

Uživatel „AsiJá” v diskuzi na mobilmania.cz

 

Diskuzi v originálním znění najdete na serveru mobilmania.cz, konkrétně ZDE. Tedy pokud ji zdejší správa již nestáhla. Níže s diskutérem „AsiJá”. V diskuzi, stejně tak jako v našich starších článcích, se opět dočtete o tom, k čemu potřebujeme některé osobní údaje našich klientů a jak s nimi nakládáme. Kromě našich starších článků tyto informace najdete samozřejmě rovněž v našich obchodních podmínkách. Příjemnou zábavu.
 

Diskuze s frustrovaným uživatelem mobilmania.cz AsiJá
 

Jak můžeme vidět, diskutér AsiJá zkrátka chce mít poslední slovo. Tak mu jej necháme, neb další diskuze skutečně nemá význam (ona ostatně neměla význam ani ta dosavadní, ovšem občas může být taková „konfrontace” pro někoho zdravá, společnost to vyžaduje a vy se přeci chcete bavit lhostejno na čí úkor). Každopádně AsiJá si slevu u mobilního operátora zajistí sám. A je to tak v pořádku.
 
 

Jak se to vlastně má s těmi osobními údaji?

 

Abychom ale nesetrvali jen u legrace, je dobré, aby bylo řečeno i nějaké poučení. Tedy vzdělávat. Popíšeme si nyní, jaké pokrytectví a skutečná starost(livost) ve věci ochrany osobních údajů panuje mezi lidmi. Jak trapně směšná celá ta hra vlastně je. A jak pracujeme my.
 
 

Vaše osobní údaje mají k dispozici tisíce lidí

 

Jak uvádíme v diskuzi, přístup k vašim osobním údajům, pokud to zjednodušíme jen na údaje z občanského průkazu, tzn. rodné číslo a číslo OP, má ještě před samotným vydáním nového dokladu po jeho např. výměně nám do ruky stovky, ne-li tisíce lidí – úředníků. Ještě z úřadu tedy odcházíte již s kompromitovanými daty! Následně své osobní údaje z OP předáte při první návštěvě banky tamnímu pracovníkovi, jenž je zadá do systému, a protože banka je veliká, okamžitě je tato sdílí s mnoha dalšími jejími zaměstnanci a zejména vedením této jistě zcela „důvěryhodné” instituce, což může být klidně další stovka nebo tisícovka cizích lidí. Přístup k vašim osobním údajům má pak dále, pokud tedy nepoužíváte předplacenou kartu, váš mobilní operátor (stovky jeho zaměstnanců), úvěrová společnost (desítky nebo stovky jejích zaměstnanců) a další instituce (desítky, stovky nebo tisíce jejich zaměstnanců / úředníků), se kterými chcete, anebo „musíte” mít co dočinění. Přitom zákon o občanských průkazech doslova praví, že jsme povinni své osobní údaje chránit, což je v reálu jaksi zcela nemožné.
 

Zákon č. 328/1999 Sb. (Zákon o občanských průkazech) § 16a (1) „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že – b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím.”

 

Čili číkoli přímou, nebo nepřímou vinou nejste schopni „chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím”, kdy například zneužitím kromě prostého a nejjednoduššího lidského faktoru může být také napadení systému třetí osobou (hackerem) s následkem vynesení kopie OP nebo i jeho pouhého opisu mimo systém dané instituce, což se ostatně děje docela běžně každou chvíli. Tento zákon jste tak de-facto porušili už samotným převzetím dokladu od vašeho úřadu a ani si to neuvědomujete.
 

Zákon č. 328/1999 Sb. (Zákon o občanských průkazech) § 15a (2) „Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.”

 

No a abychom nešli od našeho místně příslušného úřadu daleko, tak ten se dopouští porušení zákona (přestupku, jakkoliv) hned tím, že aby mohl takový průkaz vyrobit a vydat, musí jej mít v evidenci, s čím nemusíte souhlasit, anebo můžete odvolat souhlas, když ale odvolání takového souhlasu vám nebude nic platné, neboť úřad bude vaše osobní doklady evidovat nadále.
 

Pokud zajdeme do „extrému”, lze držení a přebírání takového dokladu odmítnout. Známe některé jedince, již tak fungují. Ti jsou ale bez banky, bez vlastního bydlení, většinu věcí mají psaných na někoho jiného, kdož už ale občanský průkaz mají a tito automaticky zákon porušují.
 

Shrneme-li, tak všichni zákony ČR porušujeme a to nejen tyto o občanských průkazech, ale téměř denně například i zákon shromažďovací, jenž doslova zakazuje i obyčejné stýkání se lidí v počtu větším než dva na ulici. Lze tedy říci, že naše osobní údaje nejsou v bezpečí nikdy a že každý porušujeme soustavně hned několik (desítek, stovek, …) zákonů. A to jsme jich spousty ani neuvedli. Všichni jsme vlastně zločinci…
 
 

Riziko můžete maximálně tak minimalizovat

 

Není to tedy o tom, zda někdo disponuje vašimi osobními údaji, nýbrž o minimalizaci rizika. Nic jiného pro to udělat nejde. Pokud to máme dát do souvislosti s námi, pak třeba hned hodinu poté, co vám zprostředkujeme službu, můžete jít na úřad zažádat o vydání dokladu nového s jeho novým číslem. Na místě obratem (samozřejmě v otevíracích hodinách vašeho úřadu) úředník dosavadní OP (údajně) zneplatní, dostanete do vyrobení nového dokladu náhradní papír a jakmile bude nový doklad zhotoven, dojdete si jej převzít. No a ten už my mít nebudeme.
 

Výměna občanského dokladu nestojí nic, anebo případně max. 100 Kč. Argumentovat můžete citací výše uvedených zákonů, na základě kterých vám musí úředník vyhovět. Buďte bez obav, rozporovat vám zde námi uvedené argumenty, že je to vlastně celé maškaráda, která nemá smysl, nebude. Na to je příliš hloupý. Konec konců je to přeci úředník. Vy ale můžete mít lepší pocit, že přístup k vašim novým osobních údajům (tedy nikoli k rodnému číslu) nebude mít deset tisíc, ale jen několik stovek lidí. Tedy v době jeho vydání. A bude to jen váš pocit.
 
 

Je to celé vlastně jen hra na blbečky

 

Celá tato trapná hra na ochranu osobních údajů je více než směšná stejně tak, jako je směšné celé evropské nařízení GDPR. Chcete ochránit své osobní údaje? Nenaroďte se, pak totiž ani nevzniknou! Naštěstí některé zákony a nařízení nám alespoň společně se všemi těmi nevýhodami a nesmysly přináší i něco užitečného. Totiž my osobní údaje našich klientů, na rozdíl od jiných, nepředáváme vůbec nikomu a to ani bezpečnostním složkám typu Policie ČR, která na ně právě díky GDPR nemá nárok. Proč? Protože nemusíme. Ba dokonce ani nesmíme! Mezinárodní nařízení, resp. zvláštní předpis (jiné, jinak atd.), jak je uvedeno v našich zákonech a ústavě, to totiž mimochodem zakazují. Třeba např. právě PČR velice ráda se snaží vymáhat své prostřednictvím § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. TŘ, kde je ale výslovně uvedeno, že to neplatí, stanoví-li zvláštní předpis jinak. No a tím zvláštním předpisem je zákonům i Ústavě ČR nadřazené, mimo jiné, obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Což ovšem rovněž téměř nikdo neví, anebo přinejmenším nechápe. Sami jsme opakovaně právě policii ČR na základě jejich § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. osobní údaje některých našich zákazníků, které požadovali, předat odmítli. Ono předně také vyžadovat předání těchto údajů je nezákonné, resp. zneužitím pravomoci veřejného činitele. A víte, co se stalo, když jsme takto PČR opakovaně poslali do… Evropské unie? Vůbec nic. Policie ČR je v tomto bezzubá. Má prostě lidově řečeno smolíka.
 

Z toho, co zde popisujeme, si tak sami můžete utvořit představu, co pro nás ochrana osobních údajů našich zákazníků znamená a jak s nimi nakládáme. Totiž pokud jste, mimo jiné, ajťáky se zaměřením na bezpečnostní systémy, zabezpečení a bezpečnost obecně, je jistá pravděpodobnost, že o tom něco budete vědět a podle toho se také chovat. Bezpečnost dat a ochrana osobních údajů klientů je u nás na prvním místě, jejich data jsou u nás v bezpečí nehledě na to, že jimi disponujeme skutečně jen po dobu plnění pro ně úkonů, které si u nás objednají. Poskytujeme služby my našim klientům a nikoli oni nám. Přechozí informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji klientů, si přečtete ZDE.
 

Zákon č. 141/1961 Sb. (TŘ) § 8 (1) „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.”

 

Mohlo by Vás také zajímat...

3 Komentářů

 1. Zmrdobijec napsal:

  Já já já ASI já! Jenom já!

  Uživatel asijá, ví zjevně totální *****, ale bude si ho obhajovat jako správný egoista do úmoru. Paranoia a kecy ohledně GDPR jsou irelevantní. Jak píšeš, k těmto údajům má přístup tisíce lidí.

  Jeho neznalost jde v ruku v ruce s jeho tupostí. Hlavní je, že má NÁZOR navzdory tomu, že by kdy na tyto stránky vlezl. Pokud ano, tak je to o to horší. Nechápe co je to služba. U telekomunikačních služeb to je ale „normální“ a takových je většina…

 2. Tomáš Agner napsal:

  Jo tak tohle je pravá česká klasika. Úspěch se v České republice neodpouští.

 3. Martin Böhm napsal:

  Místní diskuze byla vzhledem ke stáří článku již uzavřena. Pokud máte zájem o zprostředkování výhodnějších telekomunikačních podmínek, přejděte na hlavní stránku mojeretence.cz SEM, kde najdete aktualizovanou nabídku. No a pokud byste přeci jen rádi do diskuze něco za sebe ještě dodali, můžete vždy použít naše fórum ZDE. Pro podrobnosti přejděte SEM. Děkujeme za pochopení s spolupráci.